Služby

Servis pro obce

Od počátku činnosti spolupracujeme s obcemi okresu Vyškova a zajišťujeme pro obce dle jejich požadavků servis spočívající v nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obcí, úkony prováděné dle z.č. 172/1991 Sb. v platném znění při převodech majetku obcí na jejich listy vlastnictví, zprostředkováváme prodeje a koupě nemovitostí z a do vlastnictví obcí, zadáváme v zastoupení obcí zakázky při provádění geodetických nebo znaleckých prací a zajišťujeme poradenství při správě a nakládání s majetkem obcí.

Výkupy pozemků

Dle požadavků klientů zajišťujeme výkupy pozemků v konkrétních lokalitách včetně jednání s vlastníky pozemků, přípravy a zprostředkování vlastních prodejů a přípravy všech podkladů pro katastrální úřady a dle požadavků i pro přípravu daňových přiznání u finančních úřadů.
Našimi klienty jsou především zemědělské společnosti a firmy rozšiřující své výrobní areály.

Realitní činnost

Zajišťujeme zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí včetně zajištění podkladů, nabývacích listin, sepisu smluv, realizaci úschovy kupní ceny bankovní či notářskou úschovou, zajištění znaleckých posudků, přípravu a podání přiznání k dani z převodu nemovitostí a další činnosti dle dohody s klienty.

Nabídku nemovitostí zveřejňujeme na našich webových stránkách, inzercí v místním tisku dle umístění nemovitostí. Připravujeme zveřejnění na vývěskách, které jsou v současné době ve výstavbě.

Dle požadavku klientů zajistíme financování koupě nemovitosti, kdy přednostně spolupracujeme se Stavební spořitelnou České spořitelny, jsme však schopni zajistit úvěr prostřednictvím libovolné banky či stavební spořitelny.

Ostatní práce

Dle požadavku klientů provádíme i řešení problémových vztahů k nemovitostem, prošetřování údajů a vývoje změn u jednotlivých nemovitostí na katastrálním úřadě, prošetření a řešení duplicitních vlastnických vztahů, jednání s Pozemkovým fondem ČR, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, řešíme zápis a legalizaci „černých“ či v katastru dosud nevyznačených staveb a další práce dle dohody s klienty.

Příprava podkladů

Dle požadavku klientů jsme schopni zajistit podklady pro sepis smluv, zadáme geometrické plány a znalecké posudky a vybereme nejvhodnější nabídku geodetické firmy či znalce.